Koons Crooks


We kunnen slechts gissen naar de identiteit van de mens(en) achter dit kleinood.