Over strategisch denken

Over strategisch denken

John Lewis Gaddis


John Lewis Gaddis wordt gezien als de meest vooraanstaande historicus van de Koude Oorlog en doceert over militaire- en politieke strategie aan Yale. Hij begint deze masterclass in de antieke wereld en eindigt bij de Tweede Wereldoorlog en beoordeelt de grootschalige strategische theorie van onder andere Herodotus, Sun Tzu, Machiavelli en Von Clausewitz., 384 p. | ISBN: 9789048843954 | € 24.99 | Hollands Diep | 29-05-2018