The Faith of Graffiti

The Faith of Graffiti

Jon Naar

In 1974 ¿ vijfendertig (!) jaar geleden ¿ verscheen in Amerika een uniek boek: Watching My Name Go By.
Graffiti bestond nog maar een paar jaar ¿ en dan eigenlijk alleen in de vorm van tags: het schrijven
van de kunstenaarsnaam op opvallende plekken en locaties in de stad. Huizen, muren, metro,
treinen, toiletten: niets was veilig voor de marker pens van de eerste generatie ¿schrijvers¿ als Taki 183.
Norman Mailer ¿ legendarisch, omnipresent auteur ¿ publiceerde al in 1974 dit nu herdrukte essay
van 15.000 woorden, onder de titel The Faith of Graffiti. Het boek was voor de eerste generatie
graffitikunstenaars een belangwekkend document en ijkpunt, en is nog altijd een lust voor het oog.Paperback, p. | ISBN: 9789048802760 | € 17.50 | Lebowski Publishers | 20-11-2009