Manuscripten insturen

Richtlijnen voor het insturen van een manuscript

 • Stuur uw manuscript per post en niet per e-mail.
 • Lever uw manuscript aan in geprinte vorm in een duidelijk leesbaar 12-punts lettertype, met een regelafstand van anderhalf. Stuur geen diskettes of cd-roms. Handgeschreven manuscripten worden niet in behandeling genomen.
 • Voorzie het manuscript van een heldere synopsis, waarin u in maximaal vijf pagina's inhoud en plot van uw boek beschrijft, de personages introduceert, en zo nodig uitleg geeft over de omgeving waar het boek zich afspeelt.
 • Maak in uw begeleidende brief duidelijk wie u bent, hoe de titel van uw boek luidt en tot welk genre het behoort, en omschrijf in maximaal twee alinea's kort de inhoud van uw manuscript.
 • Indien u het manuscript retour wenst te ontvangen, voeg dan een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop bij. Manuscripten zonder voldoende gefrankeerde retourenvelop worden na beoordeling vernietigd.
 • Adresseer uw manuscript aan:
  Overamstel Uitgevers, Postbus 3626, 1001 AK, Amsterdam, t.a.v. de redactie van [naam uitgeverij]
  Graag op de envelop duidelijk vermelden: MANUSCRIPT.
 • U ontvangt geen bevestiging van ontvangst. Aangezien onze uitgeverij per jaar zeer veel ingezonden manuscripten ontvangt, moet u rekening houden met een beoordelingstermijn van drie maanden.
 • U ontvangt geen beoordelingsrapport. Indien u dat wenst, kunt u zich wenden tot een scriptbeoordelingsbureau, zoals Stichting Schrijven, Amsterdam en BSN - Bellevue, Noordwijk.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van uw manuscript. Houdt u altijd een kopie achter.
 • Gezien het grote aantal manuscripten kan over afwijzingen niet worden gecorrespondeerd.
Richtlijnen voor het insturen van illustraties

Overamstel Uitgevers ontvangt graag voorbeelden van uw illustratiewerk, bij voorkeur in de vorm van een portfolio bestaande uit (kleur)kopieën. U ontvangt een standaard ontvangstbevestiging. Wij zullen uw werk in dossier houden. Mochten wij in de toekomst een illustratieopdracht hebben waarvoor wij uw werk geschikt achten, dan nemen wij contact met u op.

Volg ons op